View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2601/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
28/12/2021
Ngày hiệu lực
28/12/2021
Trích yếu
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬