View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2648/QĐ-BTNMT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
30/12/2021
Ngày hiệu lực
30/12/2021
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬