View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
8089/BTNMT-PC
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
29/12/2021
Ngày hiệu lực
29/12/2021
Trích yếu
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TTBTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬