View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2612/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
29/12/2021
Ngày hiệu lực
29/12/2021
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬