View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
413/BTNMT-TCQLĐĐ
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
20/01/2022
Ngày hiệu lực
20/01/2022
Trích yếu
Về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬