View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1493/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
24/03/2022
Ngày hiệu lực
24/03/2022
Trích yếu
Về việc đôn đốc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; danh mục nguồn nước nội tỉnh và danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ phục vụ công tác lập quy hoạch cấp tỉnh
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬