View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1772/BTNMT-TCCB
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
08/04/2022
Ngày hiệu lực
08/04/2022
Trích yếu
Về việc triển khai công tác gia đình năm 2022
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬