View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2125-BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Trương Văn Đạt
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
26/04/2022
Ngày hiệu lực
26/04/2022
Trích yếu
Về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2022
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬