View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2225/BTNMT-TCKTTV
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
28/04/2022
Ngày hiệu lực
28/04/2022
Trích yếu
Giới thiệu Báo cáo tiềm năng năng lượng gió, sóng ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬