View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1011/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
16/05/2022
Ngày hiệu lực
16/05/2022
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022)
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬