View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1190/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
06/06/2022
Ngày hiệu lực
06/06/2022
Trích yếu
Về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thể thao Ngành Tài nguyên và Môi trường chào mừng 20 năm ngày thành lập Bộ (05/8/2002-05/8/2022)
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬