View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
687/QĐ-TTg
Người ký
Lê Minh Khái
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
07/06/2022
Ngày hiệu lực
07/06/2022
Trích yếu
Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬