View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
729/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
16/06/2022
Ngày hiệu lực
16/06/2022
Trích yếu
Về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬