View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1310/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
17/06/2022
Ngày hiệu lực
17/06/2022
Trích yếu
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬