View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
857/QĐ-TTg
Người ký
Phạm Minh Chính
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
19/07/2022
Ngày hiệu lực
19/07/2022
Trích yếu
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬