View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
888/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
25/07/2022
Ngày hiệu lực
25/07/2022
Trích yếu
Về việc phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬