View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
854/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
19/07/2022
Ngày hiệu lực
19/07/2022
Trích yếu
Về việc Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬