View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
896/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
26/07/2022
Ngày hiệu lực
26/07/2022
Trích yếu
Về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬