View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
942/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
05/08/2022
Ngày hiệu lực
05/08/2022
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬