View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2356/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
14/09/2022
Ngày hiệu lực
14/09/2022
Trích yếu
Ban hành Quy chế khai thác hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬