View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
116/NQ-CP
Người ký
Lê Minh Khái
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ban hành
05/09/2022
Ngày hiệu lực
05/09/2022
Trích yếu
Về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬