View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
111/NQ-CP
Người ký
Phạm Bình Minh
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ban hành
30/08/2022
Ngày hiệu lực
30/08/2022
Trích yếu
Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬