View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5439/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Trương Văn Đạt
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
15/09/2022
Ngày hiệu lực
15/09/2022
Trích yếu
Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬