View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5440/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Trương Văn Đạt
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
15/09/2022
Ngày hiệu lực
15/09/2022
Trích yếu
Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬