View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6707/BTNMT-VP
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
09/11/2022
Ngày hiệu lực
09/11/2022
Trích yếu
Đề xuất sự kiện Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬