View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1496/QĐ-TTg
Người ký
Phạm Bình Minh
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
30/11/2022
Ngày hiệu lực
30/11/2022
Trích yếu
Quyết định về việc đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬