View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1240/QĐ-HĐTLQG
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
16/12/2022
Ngày hiệu lực
16/12/2022
Trích yếu
Quyết định số 1240/QĐ-HĐTLQG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬