View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1622/QĐ-TTg
Người ký
Vũ Đức Đam
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
27/12/2022
Ngày hiệu lực
27/12/2022
Trích yếu
Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬