View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
170/NQ-CP
Người ký
Phạm Minh Chính
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
Ngày ban hành
31/12/2022
Ngày hiệu lực
31/12/2022
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬