View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
04/BTNMT-TCCB
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
03/01/2023
Ngày hiệu lực
03/01/2023
Trích yếu
Về việc phát động phong trào thi đua năm 2023
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬