View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
807/BTNMT-VP
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
16/02/2023
Ngày hiệu lực
16/02/2023
Trích yếu
Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬