View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
7/CT-TTg
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Chỉ thị
File đính kèm
Ngày ban hành
21/03/2023
Ngày hiệu lực
21/03/2023
Trích yếu
Về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬