View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
272/QĐ-TTg
Người ký
Phạm Minh Chính
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
21/03/2023
Ngày hiệu lực
21/03/2023
Trích yếu
Về việc bổ nhiệm lại ông Lê Công Thành giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬