View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
569/QĐ-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
14/03/2023
Ngày hiệu lực
14/03/2023
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬