View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
739/QĐ-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
27/03/2023
Ngày hiệu lực
27/03/2023
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬