View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
334/QĐ-TTg
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
01/04/2023
Ngày hiệu lực
01/04/2023
Trích yếu
Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬