View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1280/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
18/05/2023
Ngày hiệu lực
18/05/2023
Trích yếu
Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thành tích thường xuyên năm 2022
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬