View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3626/BTNMT-TNN
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
22/05/2023
Ngày hiệu lực
22/05/2023
Trích yếu
Về việc đề xuất phương án vận hành linh hoạt các hồ chứa trên các lưu vực sông
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬