View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2493/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
29/08/2023
Ngày hiệu lực
29/08/2023
Trích yếu
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Nội dung

Quyết định số 2493/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 Content Editor ‭[5]‬