View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1009/QĐ-TTg
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
31/08/2023
Ngày hiệu lực
31/08/2023
Trích yếu
Phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬