View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2644/QĐ-BTNMT
Người ký
Đặng Quốc Khánh
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
12/09/2023
Ngày hiệu lực
12/09/2023
Trích yếu
Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” cho các cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬