View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
55/QĐ-HĐĐPTDMNPB
Người ký
Trần Lưu Quang
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Hội đồng điều phối vùng
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
07/09/2023
Ngày hiệu lực
07/09/2023
Trích yếu
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬