View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1010/QĐ-TTg
Người ký
Phạm Minh Chính
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
31/08/2023
Ngày hiệu lực
31/08/2023
Trích yếu
Phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬