View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
52/QĐ-HĐĐPĐBSCL
Người ký
Lê Minh Khái
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Hội đồng điều phối vùng
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
31/08/2023
Ngày hiệu lực
31/08/2023
Trích yếu
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬