View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3044/QĐ-BTNMT
Người ký
Đặng Quốc Khánh
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
18/10/2023
Ngày hiệu lực
18/10/2023
Trích yếu
Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường" cho các cá nhân thuộc tỉnh Bắc Giang
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬