View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
8896/BTNMT-TCCB
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
19/10/2023
Ngày hiệu lực
19/10/2023
Trích yếu
Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬