View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1277/QĐ-TTg
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
01/11/2023
Ngày hiệu lực
01/11/2023
Trích yếu
Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬