View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
9368/BTNMT-KSON
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
02/11/2023
Ngày hiệu lực
02/11/2023
Trích yếu
Về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬