View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3199/QĐ-BTNMT
Người ký
Đặng Quốc Khánh
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
01/11/2023
Ngày hiệu lực
01/11/2023
Trích yếu
Về việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Môi trường nước Đại Hàn Dân Quốc
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬