View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1251/QĐ-TTg
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
26/10/2023
Ngày hiệu lực
26/10/2023
Trích yếu
Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬